Recykling zużytego sprzętu
Adres
43-300 Bielsko-Biała
ul.Podwale 53a

Recykling zużytego sprzętu

Zakład nasz od 2003 roku zajmuje się przetwarzaniem i recyklingiem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego a przede wszystkim odpadami niebezpiecznymi - to są lodówki, zamrażarki, klimatyzatory - urzadzenia zawierające freony.

Działamy zgodnie z obowiązującymi wymogami prawa oraz innymi uregulowaniami środowiskowymi dotyczącymi obszarów naszej działalności

Przetwarzanie i odzysk surowców z zużytego sprzętu odbywa się w naszym zakładzie ręcznie.Pozwala to nam na pozyskanie jak największej ilości części z zużytego sprzętu do ponownego użycia , a nawet całego sprzętu.

Oferujemy bezpłatny odbiór zużytego sprzętu, wystawiamy dokumenty potwierdzające przekazanie odpadu i bierzemy odpowoiedzialność za odebrane odpady.

  • Zakład Handlowo-Usługowy "Weltmar" s.c.
    43-300 Bielsko-Biała
    ul.Podwale 53a